مهشید مومن وکیل مدافع

 

سوابق تحصیلی

 

·         فارغ التحصیل مکتب دوره ابتدائهٔ و دوره متوسطه در شهر والت-میشلس-برگ آلمان و دوره ثانوئ در شهر ویزبادن آلمان

 

·         تحصیلات عالی در پوهنتون یوهان ولفگانگ فون گوته شهر فرانکفورت آلمان در رشته حقوق

 

·         دوره استاژ در محکمه ولایتی شهر ویزبادن آلمان و همچنان کار مسلکی در سارنوالی و اداره عدلی و قضایی شهر ویزبادن آلمان

 

 

سوابق تحصیلی مرتبط

 

·         سمینار های تخصصی حقوقی پناهندگی

 

·         سمینار های تخصصی حقوقی اتباع خارجی

 

·         اخذ رتبه کارشناسی در امورات حقوق اتباع خارجی و حقوق پناهندگی

 

 

عضویت

 

·         عضویت حقوق دانان و وکیلان آلمان

 

 

زبان

 

·         دری / فارسی

 

·         انگلیسی