آدرس دفتر‍‍

Kanzlei Momen

Taunusstraße 59

65183 Wiesbaden

 

شماره تماس 0611/94587306

شماره فکس 0611/94587307

شماره موبایل: 01520/24698526

       Info@kanzleimomen.de :ایمیل

www.kanzleimomen.de :وب سایت

 
 

ساعت و روزهای کار

 

دو شنبه - پنج شنبه

9:00 - صبح             12:00

بعد از ظهر      14:00 - 17:00

 

جمعه‍‍

9:00 - صبح             13:00

 

 

 

 

 


Hinweis: Bitte die mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.