به وب سایت ما خوش آمدید!

 

دفتر وكالت و مشاوره دهی حقوقی مومن که در شهر ویزبادن مرکز ایالت هسن آلمان قرار دارد، با تجربه چندین ساله و همکاران حرفوی در خدمت و کمک متقاضیان خویش میباشند. موکلان میتواند به لسان های دری-فارسی، پشتو، انگلیسی و فرانسوی در عرصه مختلف حقوقی اطلاعات مورد نیاز خود را کسب کنند.

 

محور کار ما شما بعنوان موکل و خواسته حقوقی شما میباشد.